31-05-2003
Hermed en kommentar til gymnasie- og HF-forliget.
 
Med venlig hilsen
Anette Nielsen, formand

Det glæder mig, at politikerne besindede sig og indså, at geografi er et vigtigt fag i det almene gymnasium. Og jeg glæder mig over, at geografi er sikret et c-niveau på HF.

Men når vi nu skåler på sejren, vil vi også kunne smage malurten i bægeret: i nattens mulm og mørke opfandt ministeriet et nyt fag ’naturgeografi’, hvilket betyder en drejning over i 100 % naturgeografi. Det er beklageligt, at vi kun får det halve fag med ind i det ny gymnasium (HF bevarer syntesefaget geografi). Men jeg tror, vi kan få noget godt ud af det, ikke mindst i samarbejdet med de øvrige fag i studieretningerne. Og så håber jeg, man i ministeriet får lavet en god mål- og indholdsbeskrivelse til dette nye fag.

Det er heller ikke optimalt, at naturgeografi ikke bliver obligatorisk, men skal vælges i en konkurrence med biologi og kemi.

Alt i alt ser jeg naturgeografis fremtidige placering således:

  1. som studieretningsfag på mindst c-niveau
  2. som konsekvens af 1.: som fag i grundforløbets naturvidenskabelige introduktion sammen med kemi, fysik og biologi. Naturgeografi skal ligeledes bidrage til et alment temaforløb.
  3. som naturvidenskabeligt fag på b-niveau i studieretning, idet ét af de naturvidenskabelige fag skal op på et b-niveau
  4. som frit valgfag på såvel c- som b-niveau

Det fremgår af forligsteksten, at den enkelte skole forlods afgør, hvilken kombination af de naturvidenskabelige fag, der indgår i de respektive studieretninger. Det skal altså diskuteres på den enkelte skole, hvilken kombination (2 af 3) af biologi, kemi og naturgeografi man vil have i de udbudte fagpakker. (En mulighed kunne jo være at dele sol og vind lige, så man f.eks. på en skole med 6 udbudte studieretninger havde hvert af fagene med i 4 studieretninger). Jeg vil appellere til, at man lokalt argumenterer for en god placering af naturgeografi i studieretningerne.

Det står mig ikke klart, om eleven har frit valg, når han/hun skal vælge hvilket af fagene fysik, kemi, naturgeografi og biologi, der skal opgraderes til b-niveau.

Forligsteksten giver 20 eksempler på studieretninger, og jeg kan kun opfordre til at studere dem. Jeg vil fremhæve eksempel 9, hvor naturgeografi på b-niveau indgår sammen med hhv. engelsk A, fortsættersprog A og biologi C (en attraktiv studieretning da der er plads til hele 3 valgfag), og eksempel 19, hvor naturgeografi på b-niveau indgår sammen med engelsk A, begyndersprog A og kemi C (og igen det maksimale antal valgfag).

Desværre er der ikke givet eksempler på studieretninger, hvor naturgeografi har samarbejdsmuligheder med fysik eller biologi og kun i ringe grad med kemi.

På HF er det velkendte geografifag bevaret, og det skal ikke længere vælges blandt flere fag, men er obligatorisk i en faggruppe med biologi og kemi. Det kan vi vist kun være tilfredse med.

Hele gymnasieforliget kan læses her.