"Gamle nyheder" - ikke alle links er levende

Hvis du søger en gammel nyhed, så brug Ctrl-B tastekombinationen (=søg på denne side)

2005, indtil primo juli

2004

2003 eller ældre


2005:

Det nye Danmarkskort er færdigt, efter diverse folkeafstemninger er de sidste brikke faldet på plads. Dog er ikke alle de nye kommunenavne godkendt. Se kortet.

WWF Verdensnaturfonden offentliggør rapport, der viser at EU-landene generelt og Danmark specielt har et voldsomt "økologisk fodaftryk" . Læs mere.  Download rapport (992 kb pdf)

Byens mange ansigter - Ny bog af Kirsten Simonsen, RUC. Bogen, der har sit udgangspunkt i den praksisorienterede geografi, sætter først en teoretisk ramme for byforståelse, og udvikler derefter en case, hvor tre forskellige erhvervsgrupper fortæller om hverdagslivet i byen. Læs mere

Viden om vand: Et tværfagligt projekt med lærebog til gymnasiet og en hjemmeside. Læs mere.

Colima i Mexico i voldsomt udbrud. Evakueringer forberedes. Læs mere. Se billede af Colima og andre mexicanske vulkaner. Spansksproget webside for Colima, link til bl.a. billeder, bulletin og webcam.

UNEP har udgivet One Planet, Many People: Atlas of Our Changing Environment. Jordens overflade ændres med stor hast i disse år. Læs mereSe eksemplerDownload eksempler i høj opløsning.

På en række områder er Danmark på rette kurs i arbejdet for en mere bæredygtig udvikling. Det viser de opdaterede bæredygtighedsindikatorer for 2004. Læs miljøministeriets pressemeddelelse. Se alle 88 indikatorer for bæredygtighed. (Flere af indikatorerne er i grafisk form).

Erik Schou Jensen - 40 års jubilæum. Invitation til reception d. 16. juni på Geologisk Museum. Læs mere

Mærkedage i denne tid.

FAO: Klimaændringer vil øge sulten i Verden, især i Afrika syd for Sahara. Dyrkbart areal reduceres, og der vil komme flere sygdomme hos mennesker og dyr. Læs mereHent FAOs rapport (85 kb pdf)

Geografweekend: Nationalpark Mols Bjerge 22.-24. sept. Læs mere (14 kb pdf)

DMI-forskning viser, at havet styrer istidens klima. Pludselige temperaturspring på op til 15 grader på få år forårsagede voldsomme ændringer i iskapperne. Læs mere

Dansk ulandsbistand får en flot bedømmelse. Blandt 6 undersøgte donorlande er Danmarks bistand mest effektiv. Læs mere. 92-gruppen har kommenteret Kofi Annans oplæg til efterårets topmøde om 2015-målene. Læs kommentaren (152 kb pdf)

NY - Erik Schou Jensen - 40 års jubilæum. Invitation til reception d. 16. juni på Geologisk Museum. Læs mere

Verdens første CO2-fri kulkraftværk bygges af svenske Vattenfall i Tyskland. Værket skal være i drift i 2008. Læs mere hos Vattenfall.

Varsling af jordskælv i Californien - USGS laver en "real-Time" forudsigelse af jordskælv i form af et kort, hvor en farveskala viser sandsynligheden for et jordskælv, der tydeligt mærkes, d.v.s. har en styrke på 6 eller derover på Mercalis 12-trinsskala. Der forklares nærmere på websitet. Prøv det

Science on Stage 2005.  I november måned afholdes et fantastisk arrangement for de naturvidenskabelige fag på Cern, hvortil Danmark har en 6-7 pladser. Arrangementets navn er Science on Stage 2005. Der skal holdes en dansk konkurrence primo september, hvor de bedste bio-, geo-, ke- og fy-biddrag udvælges,  på tværs af skoleformer. Arrangementet er  EU financieret. Læs mere.

Bonn lægger hus til ny session af FNs klimaændringsarbejde. Målet er at få indgået klimaaftaler, der ligger i forlængelse af Kyoto-protokollen. Følg konferencen her

MONA. Matematik Og Naturfagsdidaktik  - Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere. Tidsskriftet skal bidrage til en styrkelse af naturfagligheden i uddannelsessystemet ved at forskningsbaseret indsigt omsættes til ny praksis.

Første nummer udkommer i september 2005. MONAs primære målgruppe er matematik- og naturfagslærere i det danske uddannelsessystem. Læs mere og bestil gratis abonnement.
.

Geo-Nyt 61 er udsendt. Bemærk, at bladet indeholder et "stillingsopslag" for en ny redaktion af Geo-Nyt. Vær rar at give det en seriøs overvejelse sammen med dine kolleger. Skynd dig, bestyrelsen har møde herom d. 18. maj. Læs mere.

Bevis for at den globale opvarmning er fundet ifølge forskere hos NASA. Undersøgelse publiceres i Science. Læs mere hos BBC. Og hos forskerne fra Earth Institute at Columbia University, som har forestået undersøgelsen.

Mærkedage i denne tid.

Nye kurser til geografilærerne. Geocenter i samarbejde med Geografilærerforeningen m.fl. udbyder 3 nyudviklede kurser (ikke alle kursusbeskrivelser er færdige):

  1. Danmarks og Jordens geologiske processer
  2. Jordens, livets og landskabernes historie – udvikling og processer
  3. Energi, energiressourcer, energiforbrug og klimaeffekter

Dansk Industri: Reduktion af CO2-udslip er opnået; men det har været meget dyrt. Læs mere

ECO innovation - Muligheder og udfordringer i fremtidens teknologier. Miljøministeriet og Det europæiske miljøagentur arrangerer konference i København 19.+20. april. Læs mere

Vestas har lavet livscyklus-beregninger for deres nyeste vindmøller. Miljøgevinsten ved vindkraft er  meget stor, viser beregningerne. Læs mereUddybning samt mulighed for download.

Undervisnings-vejledningerne er nu udkommet. På Undervisningsministeriets websted kan man nu læse vejledninger til samtlige fag og tværgående forløb i alle de gymnasiale uddannelser. Vejledningerne indeholder uddybende og forklarende kommentarer til de nye læreplaners enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Skjern Ås genopretning: DMU udgiver rapport, der sammenfatter resultaterne af dette store projekt. Rapporten er gennemillustreret i farver og med mange kort Læs mere Download 3,5 MB pdf

Google Maps - Google er ved at udvikle en kort- og satellitbillede-funktion, foreløbig for Nordamerika. Man kan zoome ned på gadeniveau på kortet, og i store dele af USA kan man se meget nøjagtige satellitfotos og orthofotos på samme niveau. Prøv Google Maps - zoom fx ind på satellitfoto af Manhattan.

Årets vindere af Space Camp-konkurrencen er fundet. Vinderne blev Carina Schmidt og Jesper Lehmann fra Studenterkurset i Sønderjylland. Som præmie for at have lavet den bedste opgave om jordobservation vinder de en rejse til International Space Camp i Huntsville, Alabama. Læs mere om konkurrencen

Ny stærk redaktion til Geo-Nyt er fundet 1. april. Den gamle redaktør ser med glæde frem til afløsningen. Læs mere

Nye kurser til geografilærerne. Geocenter i samarbejde med Geografilærerforeningen m.fl. udbyder 3 nyudviklede kurser (ikke alle kursusbeskrivelser er færdige):

  1. Danmarks og Jordens geologiske processer
  2. Jordens, livets og landskabernes historie – udvikling og processer
  3. Energi, energiressourcer, energiforbrug og klimaeffekter

Jordskælv og tsunamis omkring Den bengalske Havbugt.   Se temaside

Millennium Ecosystem Assessment. I denne internationale rapport advares mod menneskets udnyttelse af Jorden - overudnyttelse medfører skader. Læs mere på danskHent rapporten på engelsk (6,7 MB pdf). Populær udgave.

Nyt kraftigt jordskælv ved Sumatra, 28.3 - styrke 8,7 - dybde 30 km. Der er rapporteret om flere hundrede døde i regionen.  Læs mere hos USGS. Kort over området med de to store skælv samt diverse efterskælv. Se det.

Tsunami-risikoen i Danmark, Færøerne og Grønland er vurderet. Der er ikke stor risiko, men hvis det alligevel sker en sommerdag, så kan det gå rigtig galt. Læs mereDownload rapport (1,25 MB pdf)

22. marts var World Water Day. Læs mere. FN vil starte en kampagne "Water for Life" i det kommende 10-år. Læs mere.

Sommerhuse. Miljøministeriet har udsendt nyt forslag til landsplandirektiv. Læs pressemeddelelseDownload forslaget. (2MB pdf)

DMI udgiver Danmarks klima 2004. Årsrapporten beskriver vejrets udvikling i danske regioner og generelle klimaforhold i rigsfællesskabet. Læs mereDownload 2,3 MB pdf.

DMI udgiver også rapport til FNs klimakonvention og ændringer i det danske, detr færøske og det grøndlandske klima. Læs mereDownload 1,1 MB pdf

WWF advarer om at gletchere i tilbagegang i Himalaya p.g.a. drivhuseffekten også truer vandforsyningen for hundreder af millioner af mennesker. Læs mere. Download velillustreret og dokumenteret rapport 2,7 MB pdf.

Geologisk lagring af CO2. Danmarks Geologiske Forening holder temaeftermiddagsmøde herom d. 15.3 kl. 16. Læs mere. Se også GEUS's nye hæfte om lagring af CO2. Læs mere

World Wind Energy Association offentliggør nye tal for Verdens kapacitet indenfor vindkraft. Spanien, Tyskland og Indien er de store markeder for udbygningen af vindenergi. Læs mere

Uddannelse for bæredygtig udvikling. Dansk åbningskonference for FN-tiåret for uddannelse og bæredygtig udvikling, 10.-11. marts i København. Læs mere

Viden Om i uge 9 handlede om brint som fremtidens energikilde, om brændselsceller og om de mellemhop, vi formentlig kommer til at tage på vejen til brintsamfundet. Læs mere

FN reviderer sin prognose for Jordens befolkning op til 9,1 mia i 2050. Læs mereDownload pdf.

Kamp om Nilens vand. Etiopien har planer om kunstvandingsprojekter, der truer Egyptens vandforsyning. Påstande om at Egypten spænder ben for støtte til sådanne projekter. Læs mere. Egyptisk rapport om landets vandforsyningssituation, vandbalance, miljøproblemer m.m. Download rapport (2,3 MB pdf)

Danmarks Naturfredningsforening evaluerer de sidste 7 års danske miljøpolitik. Der uddeles mere ris end ros. Læs mereDownload den velillustrerede evaluering (5 MB pdf) 

GEO Yearbook 2004/05 er udkommet. Her tager UNEP temperaturen på Jordens miljøtilstand. Man advarer bl.a. mod at miljøforandringer kan fremme spredning af smitsomme sygdomme og vurderer mulighederne for at de store havstrømme ændres. Læs mereDownload (9,1 MB pdf)

Jordskælv på 6,4 nær Bam i SØ-Iran. USGS rapporterer: Læs mere

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) holder borgermøder om region 2005. Tilbud om gratis klassesæt af regionplanen og informationer på Cd-rom. Læs mere

KYOTO-protokollen trådte i kraft d. 16. februar. Læs mere.

Danmark er langt fra at opfylde sine mål ifølge Kyoto-protokollen. Læs mere.

BBC har samlet en række artikler i dagens anledning. Læs dem.

DMI forklarer, hvordan hver enkelt borger kan støtte opfyldelsen af målene i Kyoto-protokollen. Læs mere.

UNEP/GRID har udgivet opdateret "Vital Climate Change Graphics". Kan læses i html eller downloades i pdf-format. Link her

Vindmølleindustrien hævder, at det kan betale sig at udnytte vindkraft til varmeproduktion. Det kræver blot en afgiftsændring. CO2-udslip vil reduceres herved. Læs mere og download rapport.

Byen, Vejen og Landskabet. Aalborg Universitets Institut for Samfundsudvikling og Planlægning offentliggør dette forskningsprojekt. Det vises i fx talrige kort, hvorledes især motorvejene har og vil ændre Danmark. Se især under menupunktet AnalyseLæs mere

Antarktis' isskjold nedbrydes hurtigere end ventet. Risiko for store havniveaustigninger. Læs mereLæs mere hos British Antarctic Survey.

Panorama-billeder af Jorden, næsten 500 stk i flot kvalitet fra hele Verden. Se dem. Se fx Danmark fra en ny vinkel.

FAO-konference i Haag: Water for food and ecosystems. Der skal investeres massivt i landbruget i de fattige lande for at mindske sulten. Besøg konferencens webside. Læs pressemeddelelse.

Den globale opvarmning når sit kritiske punkt om 10 år. International Climate Change Taskforce har konkluderet dette og anbefaler øjeblikkelig handling fra G8-landene plus Kina og Indien. Læs mere. Nederst på siden links til baggrundsmaterilaet.

Samtidig er der uro i IPCC: En amerikansk forsker i hurricanes trækker sig med begrundelsen, at der hersker en uvidenskabelig agenda! Læs mere (på norsk, links til engelsk kilder nederst).

DMI formidler vurdering offentliggjort i Nature om at klimaet kan ændres mere drastisk end ellers antaget p.g.a. stigende CO2 koncentration. Vurderingen kommenteres af klimaforsker Eigil Kaas. Læs mere

2015-målene, Millenium Project: Stor rapport er udgivet af FN kaldet "Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals" Læs mere, mulighed for download (pdf)

World Conference on Disaster Reduction 18.-22.1. i KobeLæs mere i The Environment Times udgivet af UNEP/GRID-Arendal. Følg med i konferencen her.

FN 10-år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Åbningskonference, også for undervisere, 10.-11. marts i København. Læs mere

Danmark kan slet ikke leve op til forpligtelserne fra Kyoto-protokollen. Vi er længst fra målet af alle lande! Læs mere. Hent  evt. EEA-rapporten, som ligger bag nyheden. Se s. 20-22. Download (pdf)

Den dynamiske jord: GEUS har sammen med Danmarks Rumcenter udarbejdet dette materiale (html- og pdf-format) om pladetektonik og jordobservation. Materialet er til gymnasieniveau og kan også bestilles i hæfteform sammen med en plakat. Læs mere

DMI: Landsdækkende storm d. 8. januar.  Læs mere. Varmerekord for januar, 12,4 grader. Læs mere

Landdistriktsredegørelsen 2004. Regeringen har lige udsendt denne status for udviklingen i de danske landdistrikter. Den kortlægger årsagerne til at forskellige typer af landdistrikter oplever forskellige vækstforløb. Læs mere og download

Space Camp-konkurrence.

Konkurrence for geografielever, der kan vinde en rejse til Space Camp i Huntsville, Alabama ved at skrive en opgave om Jordens miljøtilstandLæs mere (pdf)